Trang Pháp Thí

Thich Bửu Chánh

CÁC BÀI GIẢNG VỀ KINH:

Đại Cương Kinh Tạng Pali : MP3:(1)

Tổng quan về Tam  tạng Pali: MP3:(1)

Tóm Tắt Kinh Trung Bộ : MP3:(1)

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Đối Bài Số 1 : MP3:(1)

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Đối Bài Số 3 : MP3:(1)

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Đối Bài Số 5 : MP3:(1)

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Đối Bài Số 6 : MP3:(1)

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Đối Bài Số 7 : MP3:(1)

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Đối Bài Số 8 : MP3:(1)

Kinh Pháp Cú Câu Số 1 : MP3 :(1)

Kinh Pháp Cú 16 : MP3 : (1)

Kinh Pháp Cú 33 : MP3: (1)

Kinh Pháp Cú 34 : MP3: (1)

Kinh Pháp Cú 35 : MP3: (1)

Kinh Pháp Cú 36 : MP3: (1)

Kinh Pháp Cú 50 : MP3:(1)

Kinh Pháp Cú Chương 2 Bài Số 1 : MP3:(1)

Kinh Pháp Cú Chương 2 Bài Số 2 : MP3: (1)

Kinh Pháp Cú Chương 2 Bài Số 3 : MP3:(1)

Kinh Pháp Cú Chương 2 Bài Số 4 : MP3:(1)

Kinh Pháp Cú Chương 2 Bài Số 5 : MP3:(1)

Kinh Pháp Cú Chương 2 Bài Số 6 : MP3:(1)

Kinh Pháp Cú Chương 2 Bài Số 7 : MP3:(1)

Kinh Trung Bộ: MP3:(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)

Kinh thừa tự pháp: MP3 (1)

KinhTứ Niệm Xứ : MP3:(1)

Kinh Đại Niệm Xứ - Thọ Tâm Pháp : MP3:(1)

Kinh Đại Niệm Xứ Giảng Giải : MP3:(1)

Giáo Giới La Hầu tiểu kinh: MP3:(1)

Đại Kinh Giáo Giới La Hầu : MP3:(1)

Kinh Bẩy mồi: MP3:(1)

Đi tìm lõi cây: MP3:(1)

Người Biết Sống Một Mình : MP3:(1)

Sứ Giả Của Trời : MP3:(1)


CÁC BÀI GIẢNG VỀ VI DIỆU PHÁP:

Pháp Vi Diệu : MP3:(1)

Vi Diệu Pháp Nhập Môn : MP3:(1) (2)

Vi Diệu Pháp - Đầu Đề Tam : MP3:(1)

13 Pháp Tục Đế : MP3:(1)

52 Tâm Sở : MP3:(1) (2) (3)


CÁC BÀI PHÁP THOẠI NGẮN:

5 Bớt : MP3:(1)

Ác giả ác báo: MP3:(1)

Bản chất cuộc đời: MP3:(1)

Bát Chánh đạo: MP3:(1)

Bảy Tài Sản Không Bị Đánh Mất : MP3:(1)

Bí Quyết Sống Hạnh Phúc Và An Vui : MP3:(1)

Biết thì sống: MP3:(1)

Bốn đại oai nghi: MP3:(1)

Bốn pháp chúc mừng: MP3:(1)

Bốn phước báu: MP3:(1)

Chết Chết Chết Chết Đến Rồi : MP3:(1)

Đau Thương Làng Mù  : MP3:(1)

Điều Phục Tâm Ý : MP3:(1)

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng : MP3:(1)

Giận Hờn Vu Vơ : MP3:(1)

Giận Người Thì Khổ Mình : MP3:(1)

Hài nhi tóc bạc: MP3:(1)

Hạnh Tu Như Trái Đất : MP3:(1)

Hướng dẫn hành thiền: MP3:(1)

Hy vọng đồng nghĩa với tuyệt vọng: MP3:(1)

Giáo và Môi Trường : MP3:(1)

Thế nào là được : MP3:(1)

Mai Tôi Đi :: MP3:(1)

Một Cõi Đi Về 1 : MP3:(1)

Một cõi đi về 2: MP3:(1)

Mưa tham ái: MP3:(1)

Năm hết chết đến: MP3:(1)

Nếu em nhớ : MP3:(1)

Nhân Sinh Tâm Thiện  : MP3:(1)

Nói Với Tuổi 50 : MP3:(1)

Pháp thí là tối thượng: MP3:(1)

Pháp vố thường: MP3:(1)

Phước là tài sản đặc biệt: MP3:(1)

Phương Pháp Sống Lâu : MP3:(1)

Quà Tặng Mùa Hè: MP3:(1)

Quà Tặng Từ Đức Phật :MP3:(1)

Sống Có Chất Lượng : MP3:(1)

Sự kỳ diệu của chánh niệm: MP3:(1)

Sự cúng dường thanh tịnh: MP3:(1)

Tại Sao Ta Đau Khổ Phiền Não : MP3:(1)

Tâm sự người xa xứ: MP3:(1)

Thái Độ Chơn Chánh : MP3:(1)

Theo dấu chân xưa: MP3:(1)

Thiện nam mộ đạo: MP3:(1)

Thở Và Cười : MP3:(1)

Tiển đưa người hiền: MP3:(1)

Tội ngũ trần: MP3:(1)

Tứ Trọng Ân : MP3:(1)

Tu mau kẻo trễ: MP3:(1)

Uống nước nhớ nguồn: MP3:(1)

Vô thường: MP3:(1)

10 giới của Sa di và Sa di ni : MP3:(1)

An Tâm Niệm Phật : MP3:(1)

Bảy Pháp Của Bậc Thiện Trí Thức : MP3:(1)

Bốn Câu Hỏi Của Đức Phật : MP3:(1)

Bốn Hạng Người : MP3:(1) (2)

Bốn Lời Dạy Của Đức Phật : MP3:(1)

Bốn Pháp Cát Tường : MP3:(1)

Cảm Ơn : MP3:(1)

Cát Bụi : MP3:(1)

Cây Gai Nhọn : MP3:(1)

Chữ Hiếu Trong Kinh Tạng Pali : MP3:(1)

Coi Chừng Gãy Răng : MP3:(1)

Cõi Vô Hình Phần : MP3:(1) (2)

Đức Phật Lịch Sử Và Đức Phật Tôn Giáo : MP3:(1)

Đừng Mong Muốn Thay Đổi Bản Tánh Người Khác : MP3:(1)

Đừng Phung Phí Hơi Thở : MP3:(1)

Đừng Trách : MP3:(1)

Hạnh Con Rùa : MP3:(1)

Thập Nhị Nhân Duyên : MP3:(1)

Vô Minh Duyên Hành : MP3:(1)

Hành Duyên Thức : MP3:(1)

Thức Duyên Lục Nhập : MP3:(1)

Thọ Duyên Ái : MP3:(1)

Hạnh Tu Như Mặt Trời : MP3:(1)

Hạt Bụi Nào Hóa Kiếp Thân Tôi : MP3:(1)

Hé Mở Cửa Giải Thoát : MP3:(1)

Hoan Hỷ Tùy Hỷ : MP3:(1)

Im Lặng Là Vàng : MP3:(1)

Khi Đức Phật Bệnh : MP3:(1)

Khổ Đau Là Gì : MP3:(1)

Thế nào là được : MP3:(1)

Không Tìm Lỗi Người : MP3:(1)

Khuyến Tu : MP3:(1)

Lời Hay Ý Đẹp :MP3:(1)

Lý Tưởng Bồ Tát : MP3:(1)

Mặc Kệ Nó : MP3:(1)

Một Cõi Đi Về : MP3:(1)

Nghệ Thuật Sống An Lạc : MP3:(1)

Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc : MP3:(1)

Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen : MP3:(1) (2)

Nhà Cháy : MP3:(1)

Nhân Sinh Tâm Thiện : MP3:(1)

Nhìn Tâm : MP3:(1)

Phá Mê Trừ Chấp : MP3:(1)

Pháp Học Và Pháp Hành : MP3:(1)

Pháp Nhẫn Nại : MP3:(1)

Phòng Hộ Thân Tâm : MP3:(1)

Phước Báu Dâng Y Kathina : MP3:(1)

Phước Vật, Phước Đức Và Phước Trí : MP3:(1)

Phương Pháp Làm Nhà Cho Tâm :MP3:(1)

Quà Tặng Cho Đời : MP3:(1)

Quà Tặng Của Chùa Phổ Minh : MP3:(1)

Quà Tặng Mùa An Cư : MP3:(1)

Quà Tặng Trụ Trì Giảng Tại An Giang : MP3:(1) (2)

Sống Có Chất Lượng : MP3:(1)

Sống Đẹp : MP3:(1)

Sống Thiền : MP3:(1)

Sống Vui Sống Khỏe Sống Đẹp : MP3:(1)

Sử Tích Ngài Sivali : MP3:(1)

Tại sao quý Thầy quý Cô lại đi tu : MP3:(1)

Tại Sao Tôi Chọn Làm Tỳ Khưu : MP3:(1)

Tại Sao Tôi Đi Tu : MP3:(1) (2) (3)

Tại Sao Tôi Phải Tu : MP3:(1)

Tâm Bình Thế Giới An : MP3:(1)

Tập Tánh Không Giận : MP3:(1)

Tập Thở Và Cười : MP3:(1)

Thanh Niên Với Việc Hoằng Pháp : MP3:(1)

Tích Trữ Việc Lành : MP3:(1)

Tiền Hung Hậu Kiết : MP3:(1)

Trả Lời Câu Hỏi : MP3:(1)

Tu Hạnh Quan Âm : MP3:(1)

Tu Là Gì : MP3:(1)

Tu Mau Kẻo Trễ : MP3:(1)

Tu Tập Tứ Diệu Đế : MP3:(1)

Vết Sẹo : MP3:(1)

Vui thay đức Phật ra đời :MP3:(1)

Vượt Qua Tánh Vị Kỷ : MP3:(1)

Ý nghĩa tu tâm : MP3:(1)

Chủ Nhân Của Nghiệp : MP3:(1)

Hãy sống như Phật đừng sống như Ma_: MP3:(1)

Khi Đức Phật Bệnh : MP3:(1)

5 điều chứơng ngại: MP3:(1)

38 điều làm nên hạnh phúc : MP3:(1)

13 Pháp Cần Phải Tu Tập : MP3:(1)