Trang Pháp Thí

Sách đọc:

Am mây ngủ: (1) (2) (3) (4) (5)

Bàn tay cũng là hoa: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

An lạc từng bước chân: (1) (2) (3)

Bông hồng cài áo: (1)

Cửa tùng đôi cánh gài:(1) (2) (3)

Đạo Phật đi vào cuộc đời:(1) (2) (3) (4)

Đường xưa mây trắng: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
(18) (19) (20) (21)

Không sanh không diệt đừng sợ hãi: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sen nở trời phương ngoại: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Nẽo về của ý: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Phép lạ của sự tỉnh thức:(1) (2) (3)

Quan Âm Thị Kính: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Sự tích Kinh Từ bi thủy sám: (1) (2)

Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy: (1) (2) (3) (4)

Tình người: (1) (2)

Hiệu lực cầu nguyện: (1) (2) (3) (4)

Hạnh phúc, mộng và thực: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nói với người xuất gia trẻ tuổi: (1) (2)

Trái tim mặt trời: (1) (2) (3) (4)

Tuổi trẻ, tình yêu, lý tưỏng: (1) (2)

Giận: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Thả một bè tàu: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc: (1) (2) (3) (4)

Chỉ nam thiền tập cho người trẻ tuổi: (1) (2) (3)


Giảng kinh, Luật, Ngữ lục :

Kinh:
Tổng quan Đại Tạng: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Quy Sơn cảnh sách : (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kinh Tư Lượng: (1)
Kinh  An ban thủ ý:(1)
Kinh Kim Cương :(1) (2) (3) (4) (5)
Kinh Diệt Trừ Phiền Giận : (1)     
Kinh Quán Niệm Hơi Thở :
(1) (2) (3)
Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm : (1) (2) (3) (4) (5)
Kinh Trung Đạo Nhân Duyên : (1)
Kinh Duyên Sinh và Đại Không: (1)
Kinh Soi Gương: (1) (2)
Kinh thí dụ: (1)
Kinh Người Biết Sống Một Mình: (1)
Kinh Bát Nhã Hành : (1) (2) (3) (4) (5)
Kinh Pháp Ấn (Ba cánh của giải thoát): (1) (2)
Kinh Độ Người Hấp Hối: (1)
Kinh Phước Đức: (1)
Kinh A Na Luật Đà.:(1)
Kinh Người Bắt Rắn : (1) (2)
Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc : (1) (2)
Kinh Hải Đảo Tự Thân: (1)
Tâm kinh Bát nhã : (1) (2) (3) (4) (5)
Kinh Cát tường :(1) (2) (3) (4)
Kinh Bốn loại thực phẩm: (1)

Luật:
Đại cương giới luật: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ngữ lục:
Lâm Tế ngữ lục:(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)


Pháp thoại audio:

Ai là người niệm Phật : (1)
Đầu tư cho tương lai chính mình: (1)
Đối trị những cảm xúc trong lòng:(1)
Hiệp ước chung sống an lạc: (1)
Hóa giải hận thù: (1)
Mắt thương nhìn thế gian: (1)
Mục đích của người tu: (1)
Nghệ thuật trong tu tập: (1)
Người thương ta chết ta co thể làm gì: (1)
Người thương tôi chết tôi đi tìm đâu: (1)
Niết bàn là sự vắng mặt của vô minh: (1)
Pháp môn thiền sỏi: (1)
Phương pháp ái ngữ và lắng nghe: (1)
Bản chất của tập đế: (1)
Quay về nương tựa: (1)
Sau khi chết ta đi về đâu: (1)
Sống cho trọn vẹn một ngày: (1)
Sống lại tâm ban đầu, đạo Bụt dấn thân: (1)
Sự ẩn tàng và biểu hiện của các pháp: (1)
Sự thật về diệt đế: (1)
Tâm đức: (1)
Tháo gỡ những tri giác sai lầm: (1)
Tháo gỡ nội kết: (1)
Thắp sáng chánh niệm: (1)
Thực tập lắng nghe: (1)
Trí bát nhã trong đời sống:(1)
Từ nhãn, ái ngữ, đế thính:(1)
Ý nghĩa trong cuộc sống: (1)
Hòa Hợp Trong Năm Uẩn :(1)
Mẫu Người Lý Tưởng : (1)
Mùa Xuân Hiện Hữu :(1)
Ái Ngữ Là Nghệ Thuật : (1)
Bàn Tay Tiếp Nối : (1)
Biểu Và Vô Biểu : (1)
Bốn Tâm Vô Lượng :(1)  
Cách Học Phật :
(1)
Con Đường Thực Tập :(1)
Cửa Phật Đây Rồi, Tôi Thấy Tôi :(1)  
Đừng Tìm Hạnh Phúc Trong Tương Lai :
(1)
Dùng Tuệ Giác Để Vượt Thoát Định Kiến :(1)  
Giáo Lý Duyên Khởi :
(1)
Hạnh Phúc Trong Đau Khổ : (1)
Khổ Và Vui : (1)
Không Có Ngã Nhưng Có Luân Hồi: (1)   
Những Giáo Lý Căn Bản:
(1)   
Pháp Lạc :
(1)
Người Sống Hạnh Phúc :(1)
Điều Phục Tâm Ý - Thực Tập Căn Bản:(1)

Pháp thoại video:

Xây dựng gia đình văn minh: (1)                                    
40 năm- một bữa cơm đòan tu:
(1)
Bàn Tay Mẹ  :(1)    
Thiền Ngồi :
(1)                                                              
Thiền Tập Cho Gia Đình  :
(1)
Đức Bụt Tăng Thân  :(1)                                               
Chế Tác Hạnh Phúc:
(1)
Đạo Bụt Ứng Dụng  : (1)                                                
Buông Bỏ Ngũ Dục:
(1)
Niết Bàn Là Sự Vắng Mặt Của Vô Minh : (1)            
Chúng Ta Muốn Gì ?:
(1)
Đạo Đức Tình yêu : (1)                                                  
Hạnh Phúc, Mộng Và Thực :
(1)                                    
Chánh Niệm Hơi Thở Trong Mỗi Động Tác:
(1)
Không Có Ngã Nhưng Có Luân Hồi : (1)                   
Không Gian Không Phải Vô Vi :
(1)                          
Tập Đế Là Bát Tà Đạo:
(1)
Ước Hẹn Với Sự Sống:(1) (2) (3)                              
Trở Về Tắm Dòng Sông Nguyên Thỉ:
(1)
Không Chống Đối Giữa  Các Cách Trình Bày Giáo Lý: (1)
Chánh Niệm-Cửa Vô Sinh Mở Rồi  :(1)
Chánh Ngữ: (1)
Sự Thực Tập Cần Liên Tục : (1)                               
Thức Dậy Miệng Mỉm Cười:
(1)   
Hải Đảo Tự Thân:  
(1)                                                      
Luân Hồi Dưới Cái Nhìn Chân Đế:
(1)
Chuyển Hướng Nẽo Về Của Ý   :(1)                                
Nhu Yếu Hiểu Thương:
(1)
Ăn Uống Thực Tập Ngon Lành :(1)                                 
Nhìn Lại Địa Cầu Tu Khong Trung:
(1)
Dòng Tu Tiếp Hiện :(1)                                              
Hơi Thở Chánh Niệm :  
(1)                                             
Ai Hay Hát:
(1)  
Ai Là Tri Kỉ :
(1)                                                        
Cửa Ngỏ Đi Vào Bản Thể :
(1)                                   
Chánh Báo Y  Báo Và Ba Cái Lạy:  
(1)       
Kinh Thí Dụ:
(1)
Tương Lai Đạo Bụt Ở Âu,Úc Và Mỹ :(1) (2) (3)
Vị A La Hán Cũng Là Bồ Tát: (1)
Cửa ngõ đi vào bản thể: (1)
Hợp xướng trong sự thống nhất: (1)
Giới cần khổ dưới ánh sáng chánh niệm: (1)
Sự thật thứ 3 là lạc đế: (1)
Tự do ý chí: (1)
Thân người thân Bụt: (1)
Vô ngã , tương tục, tương túc: (1)
Khổ lạc tương tức: (1)
Luân hồi dưới cái nhìn chân đế: (1)
Tăng thân, Phật thân, pháp thân tương túc:(1)
Sinh diệt chỉ là biểu và vô biểu: (1)
Pháp là đối tượng của tâm thức: (1)
Khoa học cần vưọt khỏi nhị thủ: (1)
Những gì trong gia sản văn hóa Việt Nam có thể đóng góp cho nền hòa bình và an vui
thế giới:
(1) (2) (3)
Phật giáo Việt Nam ngày nay qua cái nhìn tương tức: (1) (2) (3)
Sự kết hợp kỳ diệu giữa thờ cúng tổ tiên vơí tuệ giác của đạo Phật: (1) (2) (3)
Vai trò Phật giáo trong xã hội đương đại:(1) (2) (3)
Văn hóa và đạo đức trong đời sống tâm linh :(1) (2)
Đạo Bụt truyền qua Việt Nam :(1)
Phương pháp đạt thiền:(1)
Tựa kinh An ban thủ ý và 16 hơi thở: (1)
Quán li tham và tịch diệt: (1)
Thiên đường và địa đường:(1)
Thực tập có mặt và tổng trì tam muội: (1)
Tu cho tổ tiên: (1)
Thiền thoại đầu: (1)
Trần Thái Tông: (1)
Vô vị chân nhân: (1)
Thiền sư Thường Chiếu: (1)
Tuệ Trung Thượng Sĩ: (1)
Đi chơi trong bản môn: (1)
Thực tập căn bản:
(1)
Ru nội kết - Thực tập trong bản môn: (1)
Thiền hành là ngưng lại: (1)
Chánh tín và ngữ lục: (1)
Hiện pháp lạc trú: (1)
Quy y tam bảo: (1)
Pháp lạc pháp nhũ: (1)
Mở cửa bất sinh bất diệt: (1)
Nhận diện những điều kiện hạnh phúc: (1)
Tịnh khẩu ngồi yên: (1)
Làm cho tâm ý lưu thông: (1)
Chuyển rác thành hoa: (1)
Nghe chuông với tất cả tế bào: (1)
Như lý tác ý - niệm - thiền đi: (1)
Thiền tập cho gia đình: (1)
Soi sáng trong gia đình: (1)
Như lý tác ý:(1)
Thiên tai:(1)
Kẻ thù ta không phải con người: (1)
HT. THÍCH NHẤT HẠNH