Trang Pháp Thí
Thích Phước Tiến 2


PhướcTiến DVD 211:                                Kinh Pháp Cú : Phẩm Tự Ngã 01, 02, 03

PhướcTiến DVD 212:                                Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn 4, 5 , 6

PhướcTiến DVD 213:                                01.Kinh Viên Giác - Phần 2 -02.Lộ Trình Giải Thoát

PhướcTiến DVD 214:                                Kinh Viên Giác  1. 2, 3

PhướcTiến DVD 215:                                Phật Pháp Vấn Đáp 21 -02.Ý Nghĩa Kỳ An Kỳ Siêu

PhướcTiến DVD 216:                                01.Nhìn Đời Qua Chiếc Gương Soi -03.Không Tà
                                                                    Dâm

PhướcTiến DVD 217:                                Kỹ Năng Hoằng Pháp 1, 2

PhướcTiến DVD 218:                                01.Xuất Gia Để Làm Gì -02.Tư Duy Về Bốn Loại
                                                                    Thức Ăn

PhướcTiến DVD 219:                                Kinh Viên Giác 4, 5, 6

PhướcTiến DVD 220:                                Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn 7, 8 , 9

PhướcTiến DVD 221:                                01.Không Nói Dối -02. Đại Hùng Đại Lực Của  Bồ
                                                                    Tát Quán Thế Âm

PhướcTiến DVD 222:                                Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn 10, 11 (hết)

PhướcTiến DVD 223:                                01.Tứ Hoằng Thệ Nguyện Là Sứ Mạng Trụ Trì -02.
                                                            Tương Lai Trong Tầm Tay Bạn

PhướcTiến DVD 224:                                Kinh Pháp Cú : Phẩm Thế Gian 1, 2, 3

PhướcTiến DVD 225:                                01.Chín Chữ Cù Lao -02.Suy Ngẫm Về Cái         
                                                                    Chết

PhướcTiến DVD 226:                                Thờ Cha Kính Mẹ Hơn Là Đi Tu ? -02.Nhận Diện
                                                                    Tham Sân Si

PhướcTiến DVD 227:                                01.Tiếp Cận Đạo Phật – 02.Bài Học Về Lòng Từ Bi

PhướcTiến DVD 228:                                01.Bảy Pháp Thành Tựu Giác Ngộ - 02.Kinh Bách
                                                                                    Dụ

PhướcTiến DVD 229:                                01.Đạo Phật Nhập Thế Và Những Hệ Lụy
                                                            02.Người Phật Tử Sống Đạo Như Thế
                                                            Nào

PhướcTiến DVD 230:                                Phật Pháp Vấn Đáp  Kỳ 22, 23

PhướcTiến DVD 231:                                01.Tu Nhất Kiếp Ngộ Nhất Thời –02.Uống Nước Nhớ
                                                            Nguồn

PhướcTiến DVD 232:                                01.Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì –02. Đạo
                                                            Phật Độ Sanh

PhướcTiến DVD 233:                                01.Kinh Bách Dụ C âu 1- 4 – 02.Sáu Pháp Hòa Kính

PhướcTiến DVD 234:                                01.Chúng Ta Hiểu Gì Về Đạo Phật –02.Tâm Sự
                                                            Chuyến Hoằng Pháp Tại Canada Và
                                                            Hoa Kỳ

PhướcTiến DVD 235:                                01.Chăm Sóc Người Già –02.Cơ Hội Là Gì

PhướcTiến DVD 236:                                01.Biết Ơn Cuộc Sống –02. Ảo Tưởng

PhướcTiến DVD 237:                                01.Làm Chủ Trước Sự Khen Chê –02.Tâm Là Gì

PhướcTiến DVD 238:                                01.Ngã Mạn Là Gì –02.Ngũ Đình Tâm Quán

PhướcTiến DVD 239:                                01.Nước Chung Một Dòng –02.Nương Tựa Chính
                                                            Mình

PhướcTiến DVD 240:                                01.Phật Pháp Vấn Đáp 24 –02.Tổng Kết Khóa Tu
                                                            2014

PhướcTiến DVD 241:                                01.Bài Bạc Là Bác Thằng Bần –02.Bí Quyết Sống
                                                            Hạnh Phúc

PhướcTiến DVD 242:                                01.Chán Sự Đời –02.Cuộc Sống Hôm Nay Thiếu Gì?

PhướcTiến DVD 243:                                01.Số Phận Rủi May –02.Stress Là Một Nguy Cơ Thời
                                                            Đại
PhướcTiến DVD 244:                                01. Điều Phục Thói Quen Xấu –02.Nghệ Thuật
                                                             Ứng Xử

PhướcTiến DVD 245:                                01.Khánh Tuế Đầu Xuân 2015- 02.Hộ Niệm
                                                                    Người Lâm Những Điều Cần Biết

PhướcTiến DVD 246:                                01.Tám Câu Nói Đáng Nhớ Của Người Nổi Tiếng-
                                                           02.Đừng Tham Vọng Thay Đổi Người Khác

PhướcTiến DVD 247:                                01.Lòng Tốt Bị Bôi Bẩn –02.Phước Hữu Lậu Là Gì

PhướcTiến DVD 248:                                01.Thất Tình Lục Dục Là Gì –02. Ý Nghĩa Thờ Cúng
                                                            Tổ Tiên

PhướcTiến DVD 249:                                01.Bản Ngã Càng Lớn Khổ Đau Càng Nhiều         -
                                                            02. Đạo Phật Và Tình Yêu

PhướcTiến DVD 250:                                01.Phiền Não Tức Bồ Đề -02.Tam Pháp Ấn

PhướcTiến DVD 251:                                01.Tự Cứu Mình Trước –02.Trước Tự Trách Mình

PhướcTiến DVD 252:                                01.Tám Đặc Điểm Của Biển –02.Bài Học Từ
                                                            Bó Đũa

PhướcTiến DVD 253:                                01. Đối Diện Với Chính Mình –02.Kinh Điển  
                                                            Có Phải Là Chân Lý Không

PhướcTiến DVD 254:                                Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 25, 26

PhướcTiến DVD 255:                                01. Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 27- 02.Tạ Sao Phụ Nữ Đi
                                                            Chùa Nhiều Hơn Nam Giới

PhướcTiến DVD 256:                                01.Tùy Duyên Bất Biến –02.Kinh Pháp Cú Phẩm An
                                                            lạc

PhướcTiến DVD 257:                                Để Trở Thành Giảng Sư 1, 2

PhướcTiến DVD 258:                                01. Đừng Gieo Rắc Hận Thù –02.Trân Quý Sự
                                                            Sống- 03.Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái

PhướcTiến DVD 259:                        `       01. Đức Phật Là Bậc Thầy Của Trời Người –02.
                                                            Đức Phật Đản Sanh Là Hiện Thân
                                                            Của Hòa Bình –03.Học Phật Để
                                                            Làm Người Tốt Hơn

PhướcTiến DVD 260:                                01.Lỗi Tại Ai –02.Ngẫm Chuyện Đời –03.Sự Hấp Dẫn
                                                            Đáng Sợ Của Mê Tín      

PhướcTiến DVD 261:                                01.Bước Đầu Học Phật –02. Đạo Phật Có Phải Là
                                                            Tôn Giáo Không? –03.Tìm Hiểu Lý
                                                            Và Sự Kinh Phổ Môn

PhướcTiến DVD 262:                                01. Đạo Đức Và Tri Thức -02. Đừng Để Đạo Đức
                                                            Trở Thành Món Hàng Xa Xỉ -03.Nguồn
                                                            Gốc Và Thông Điệp Kinh Vu Lan

PhướcTiến DVD 263:                                01.Lời Chia Sẻ Cho Người Mới Quy Y -02.Phật Pháp
                                                            Khó Nghe -03.Quán Chiếu Hạnh Phúc

PhướcTiến DVD 264:                                Kinh Di Giáo 1, 2, 3

PhướcTiến DVD 265:                                Kinh Di Giáo 4, 5, 6

PhướcTiến DVD 266:                                Kinh Di Giáo 7, 8, 9

PhướcTiến DVD 267:                                01. Đạo Đức Phật Giáo Cải Thiện Xã Hội Như Thế
                                                       Nào- 02.Sao Ai Nỡ Đành Quên -03.Thế Gian
                                                            Pháp Tức Phật Pháp

PhướcTiến DVD 268:                                01.Nhìn Bằng Chánh Kiến -02.Xin Cho Tôi Được   
                                                         Bình Yên -03.Giá Trị Đích Thực Của Cuộc
                                                            Đời   

PhướcTiến DVD 269:                                01.Cuộc Sống Vốn Công Bằng -02.Thức Ăn Của
                                                            Tâm

PhướcTiến DVD 270:                                01.Bệnh Ung Thư Và Thái Độ Người Phật Tử -02.
                                                            Ra Khỏi Rừng Mê -03.Thuận Duyên Và
                                                            Nghịch Duyên

PhướcTiến DVD 271:                                01.Nhìn Đời Không Phải Chỉ Bằng Đôi Mắt -02.
                                                            Tu Với Chúng Sanh Hay Tu Với Phật

PhướcTiến DVD 272:                                01.Buồn Đáng Sợ Hơn Cả Cái Chết- 02.Tu Phật
                                                            Bắt Đầu Từ Đâu

PhướcTiến DVD 273:                                01.Nhầm Lẫn Phương Tiện T ở Thành Đại Họa- 02.
                                                            Nỗi Lòng Biết Tỏ Cùng Ai – 03.Qu án
                                                            Chúng Sanh Nghiệp Duyên Theo
                                                            Hạnh Quan Âm

PhướcTiến DVD 274:                                01. Ở Hiền Gặp Lành Hay Dữ -02.Tấm Vải Che Tử
                                                            Thi Không Có Túi -03.Xét Kỹ Hậu Quả
                                                            Trước Khi Làm

PhướcTiến DVD 275:                                01.Chánh Tinh Tấn -02. Đạo Phật Tín Ngưỡng -03.
                                                            Đối Trị Tâm Bệnh

PhướcTiến DVD 276:                                01.Trung Đạo Nhận Thức Và Tu Tập -02.Tu Trong
                                                            Luân Hồi

PhướcTiến DVD 277:                                01.Bình An Trong Nghịch Cảnh -02. Để Hiểu Đạo Phật

PhướcTiến DVD 278:                                01.Cũng Bình Thường Thôi -02.Lời Chia Sẻ Với
                                                             Những Cư Si Thọ Bồ Tát Giới -03.Ước           
                                                             Nguyện Đầu Năm